Σάββατο, Ιουνίου 4

persepolisMarjane Satrapi, 2OOO

Δεν υπάρχουν σχόλια: